Kocky

Praca Próbka

Na obrázcích vidíš dva pohledy (zepředu a zezadu) na zbytek jedné krychle. Kolik kostek bylo odebráno z původní krychle 4 x 4 x 4?

 
 

pracy Rozwiązanie

31
 
Domu
Domu

Kocky
Kocky

Liczba ofert pracy: