Kocky

Praca Próbka

Na obrázcích vidíš dva pohledy (zepředu a zezadu) na zbytek jedné krychle. Kolik kostek bylo odebráno z původní krychle 4 x 4 x 4?

 
 

pracy Rozwiązanie

25
 

Duża kostka składa się z 4 x 4 x 4 = 64 kostki.

Budynek składa się z 39 kostek.

64 - 39 = 25 kostek zostało usuniętych.

Domu
Domu

Kocky
Kocky

Liczba ofert pracy: