Kocky

Ukážka úlohy

Koľko drobných kociek bolo odobraných z pôvodnej veľkej kocky 4 x 4 x 4?

 
 

Riešenie úlohy

24
 
domov
domov

Kocky
Kocky

Počet úloh: