Kocky

Ukážka úlohy

Koľko drobných kociek bolo odobraných z pôvodnej veľkej kocky 4 x 4 x 4?

 
 

Riešenie úlohy

21
 

Veľká kocka je zložená z 4 x 4 x 4 = 64 kociek.

Stavba je zložena z 43 kociek.

64 - 43 = 21 kociek bolo odebraných.

domov
domov

Kocky
Kocky

Počet úloh: