Kostičky

Ukázka úlohy

Kolik kostiček bylo odebráno z původní krychle 4 x 4 x 4?

 
 

Řešení úlohy

25
 

Большой куб состоит из 4 х 4 х 4 = 64 кубиков.

Здание состоит из кубиков 39.

64 - 39 = 25 кубиков было удалено.

домой
домой

Kostičky
Kostičky

Počet úloh: