Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných kroužků v trojúhelníku (hroznu) tak, aby se součet čísel vedle sebe rovnal číslu pod nimi. Použít smíš jen číslice, které jsou pod trojúhelníkem (hroznem).

Ukázka úlohy

17
0
7
7
  
22
  
22
  
29
  
39
  
61
  
90
  

Řešení úlohy

17
22
0
7
39
22
7
61
29
90

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními