Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla do prázdných polí v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby součet dvou sousedních čísel v řádku byl rovný číslu pod těmito čísly. Použít smíš jen "neposedné" číslice (neposedy), které jsou předem dané a nacházejí se pod trojúhelníkem (hroznem).

Ukázka úlohy

3
11
18
0
  
3
  
14
  
17
  
29
  
43
  
60
  

Řešení úlohy

0
3
11
18
3
14
29
17
43
60

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními