Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla do prázdných polí v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby součet dvou sousedních čísel v řádku byl rovný číslu pod těmito čísly. Použít smíš jen "neposedné" číslice (neposedy), které jsou předem dané a nacházejí se pod trojúhelníkem (hroznem).

Ukázka úlohy

34
25
96
4
  
8
  
12
  
13
  
21
  
37
  
59
  

Řešení úlohy

13
21
4
8
34
25
12
59
37
96

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními