Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla do prázdných polí v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby součet dvou sousedních čísel v řádku byl rovný číslu pod těmito čísly. Použít smíš jen "neposedné" číslice (neposedy), které jsou předem dané a nacházejí se pod trojúhelníkem (hroznem).

Ukázka úlohy

3
13
85
1
  
12
  
15
  
18
  
27
  
40
  
45
  

Řešení úlohy

3
15
12
1
18
27
13
45
40
85

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními