Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň chýbajúce čísla! Súčet dvoch susedných čísiel v riadku je rovný číslu pod týmito číslami. Doplniť môžeš len neposedov. To sú čísla, ktoré sú dopredu dané. Nájdeš ich pod trojuholníkom.

Ukážka úlohy

6
6
84
12
  
22
  
26
  
28
  
32
  
40
  
44
  

Riešenie úlohy

22
6
6
26
28
12
32
40
44
84

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami