Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň chýbajúce čísla! Súčet dvoch susedných čísiel v riadku je rovný číslu pod týmito číslami. Doplniť môžeš len neposedov. To sú čísla, ktoré sú dopredu dané. Nájdeš ich pod trojuholníkom.

Ukážka úlohy

15
15
9
3
  
12
  
24
  
30
  
36
  
54
  
90
  

Riešenie úlohy

15
15
9
3
30
24
12
54
36
90

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami