Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň chýbajúce čísla! Súčet dvoch susedných čísiel v riadku je rovný číslu pod týmito číslami. Doplniť môžeš len neposedov. To sú čísla, ktoré sú dopredu dané. Nájdeš ich pod trojuholníkom.

Ukážka úlohy

25
4
18
14
  
18
  
22
  
39
  
40
  
57
  
97
  

Riešenie úlohy

25
14
4
18
39
18
22
57
40
97

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami