Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu: Wypełnij numerów do pustych pudełek w trójkącie (winogron), tak że suma dwóch kolejnych liczb w rzędzie zmierzał prosto pod tymi numerami.Użytkownik może korzystać z "niespokojne" cyfry (Neposedy), które są ustalone z góry i poniżej trójkąta (winogrona). 

Praca Próbka

6
3
88
1
  
2
  
25
  
27
  
30
  
31
  
58
  

pracy Rozwiązanie

6
25
2
1
31
27
3
58
30
88

RES PracaÚlohy s více řešeními