Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu: Wypełnij numerów do pustych pudełek w trójkącie (winogron), tak że suma dwóch kolejnych liczb w rzędzie zmierzał prosto pod tymi numerami.Użytkownik może korzystać z "niespokojne" cyfry (Neposedy), które są ustalone z góry i poniżej trójkąta (winogrona). 

Praca Próbka

2
16
89
16
  
18
  
18
  
19
  
35
  
36
  
53
  

pracy Rozwiązanie

16
2
16
19
18
18
35
36
53
89

RES PracaÚlohy s více řešeními