Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu: Wypełnij numerów do pustych pudełek w trójkącie (winogron), tak że suma dwóch kolejnych liczb w rzędzie zmierzał prosto pod tymi numerami.Użytkownik może korzystać z "niespokojne" cyfry (Neposedy), które są ustalone z góry i poniżej trójkąta (winogrona). 

Praca Próbka

4
2
0
2
  
30
  
32
  
34
  
34
  
66
  
100
  

pracy Rozwiązanie

4
30
2
0
34
32
2
66
34
100

RES PracaÚlohy s více řešeními