Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň číslo do prázdného rámečku tak, aby byl výsledek správně.

Ukázka úlohy

xx - 32 = 10

 
 
 
-
3
2
 
1
0

Řešení úlohy

42 - 32 = 10

 
4
2
-
3
2
 
1
0

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními