Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Jedná se o písemné sčítaní a odčítání. Při písemném sčítání píšeme sčítance pod sebe a výsledný součet pod čáru. Při písemném odčítání píšeme menšence a menšitele pod sebe a výsledný rozdíl pod čáru.

Ukázka úlohy

xx - 34 = 17

 
 
 
-
3
4
 
1
7

Řešení úlohy

51 - 34 = 17

 
5
1
-
3
4
 
1
7

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními