Počítání

Ukázka úlohy

 

xxx - 119 = 7

 
 
 
 
-
1
1
9
 
 
 
7

Řešení úlohy

 

126 - 119 = 7

 
1
2
6
-
1
1
9
 
 
 
7
домой
домой

Počítání
Počítání

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: