Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Jedná se o písemné sčítaní a odečítání. Při písemném sčítání píšeme sčítance pod sebe a výsledek pod čáru. Při písemném odečítání píšeme menšence a menšitele pod sebe a výsledek pod čáru.

Praca Próbka

72 - xx = 51

 
7
2
-
 
 
 
5
1

pracy Rozwiązanie

72 - 21 = 51

 
7
2
-
2
1
 
5
1

RES PracaÚlohy s více řešeními