Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Jedná se o písemné sčítaní a odečítání. Při písemném sčítání píšeme sčítance pod sebe a výsledek pod čáru. Při písemném odečítání píšeme menšence a menšitele pod sebe a výsledek pod čáru.

Praca Próbka

88 + xx = 103

 
8
8
+
 
 
1
0
3

pracy Rozwiązanie

88 + 15 = 103

 
8
8
+
1
5
1
0
3

RES PracaÚlohy s více řešeními