Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Jedná se o písemné sčítaní a odečítání. Při písemném sčítání píšeme sčítance pod sebe a výsledek pod čáru. Při písemném odečítání píšeme menšence a menšitele pod sebe a výsledek pod čáru.

Praca Próbka

147 - xx = 129

1
4
7
-
 
 
1
2
9

pracy Rozwiązanie

147 - 18 = 129

1
4
7
-
1
8
1
2
9

RES PracaÚlohy s více řešeními