Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Jedná sa o písomné sčítanie a odečítanie. Pri písomnom sčítaní píšeme sčítance pod seba a výsledok pod čiaru. Pri písomnom odčítaní píšeme ... pod seba a výsledok pod čiaru.

Ukážka úlohy

xx - 30 = 10

 
 
 
-
3
0
 
1
0

Riešenie úlohy

40 - 30 = 10

 
4
0
-
3
0
 
1
0

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami