Počítanie

Ukážka úlohy

 

xx + 54 = 116

 
 
 
+
5
4
1
1
6

Riešenie úlohy

 

62 + 54 = 116

 
6
2
+
5
4
1
1
6
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: