Počítanie

Ukážka úlohy

 

xxx - 164 = 19

 
 
 
 
-
1
6
4
 
 
1
9

Riešenie úlohy

 

183 - 164 = 19

 
1
8
3
-
1
6
4
 
 
1
9
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: