Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Jedná sa o písomné sčítanie a odečítanie. Pri písomnom sčítaní píšeme sčítance pod seba a výsledok pod čiaru. Pri písomnom odčítaní píšeme ... pod seba a výsledok pod čiaru.

Ukážka úlohy

100 - xx = 44

1
0
0
-
 
 
 
4
4

Riešenie úlohy

100 - 56 = 44

1
0
0
-
5
6
 
4
4

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami