Počítanie

Ukážka úlohy

 

xxx - 98 = ?

 
 
 
-
9
8
 
2
2

Riešenie úlohy

 

xxx - 98 = ?

1
2
0
-
9
8
 
2
2
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: