Počítanie

Ukážka úlohy

 

xx + 43 = 89

 
 
 
+
4
3
 
8
9

Riešenie úlohy

 

46 + 43 = 89

 
4
6
+
4
3
 
8
9
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: