Počítanie

Ukážka úlohy

 

77 + xx = 102

 
7
7
+
 
 
1
0
2

Riešenie úlohy

 

77 + 25 = 102

 
7
7
+
2
5
1
0
2
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: