Počítanie

Ukážka úlohy

 

xxx - 71 = 54

 
 
 
-
7
1
 
5
4

Riešenie úlohy

 

125 - 71 = 54

1
2
5
-
7
1
 
5
4
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: