Počítanie

Ukážka úlohy

 

28 - xx = ?

 
2
8
-
 
 
 
1
2

Riešenie úlohy

 

28 - xx = ?

 
2
8
-
1
6
 
1
2
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: