Počítanie

Ukážka úlohy

 

54 + xx = 68

 
5
4
+
 
 
 
6
8

Riešenie úlohy

 

54 + 14 = 68

 
5
4
+
1
4
 
6
8
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: