Počítanie

Ukážka úlohy

 

xxx - 32 = 153

 
 
 
-
3
2
1
5
3

Riešenie úlohy

 

185 - 32 = 153

1
8
5
-
3
2
1
5
3
domov
domov

Počítanie
Počítanie

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: