Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Jedná sa o písomné sčítanie a odečítanie. Pri písomnom sčítaní píšeme sčítance pod seba a výsledok pod čiaru. Pri písomnom odčítaní píšeme ... pod seba a výsledok pod čiaru.

Ukážka úlohy

xx + 70 = 143

 
 
 
+
7
0
1
4
3

Riešenie úlohy

73 + 70 = 143

 
7
3
+
7
0
1
4
3

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami