Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň násobilkový obdélnik tak, aby středové políčko v řádku nebo sloupci bylo výsledkem součinu sousedních rohových políček, které jsou vedle středového políčka.

Použít smíš jen číslice, které jsou pod obdélníkem.

Ukázka úlohy

9
X
9
 
3
3
7
21
27
63

Řešení úlohy

9
63
7
27
X
21
3
9
3

9 . 7 = 63 | 7 . 3 = 21 | 3 . 3 = 9 | 9 . 3 = 27

Řeš úlohy