Вчителі та батьки

Як вирішити задачу:

Заповніть прямокутник множення так, щоб центральне поле в рядку або стовпці було результатом добутку сусідніх кутових прямокутників, які знаходяться поруч із центральним квадратом.

Ви можете використовувати лише «непосідливі» цифри, які попередньо визначені та знаходяться під прямокутником множення.

Попередній перегляд завдання

2
X
24
 
3
4
6
8
8
32

Рішення завдання

2
6
3
8
X
24
4
32
8

2 . 3 = 6 | 3 . 8 = 24 | 4 . 8 = 32 | 2 . 4 = 8

Вирішуй завдання