Súčinové štvorce s neposedmi

Ukážka úlohy

5
 
72
 
8
8
9
40
40
72

Riešenie úlohy

5
40
8
40
 
72
8
72
9
domov
domov

Súčinové štvorce s neposedmi
Súčinové štvorce s neposedmi

Počet úloh: