Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň násobilkový obdĺžnik tak, aby stredové políčko v riadku alebo stĺpci bolo výsledkom súčinu susedných rohových políčok, ktoré sú vedľa stredového políčka.

Použiť môžeš len "neposedné" číslice (neposedov), ktoré sú dopredu dané a nachádzajú sa pod násobilkovým obdĺžnikom.

Ukážka úlohy

8
X
8
 
2
4
8
16
32
64

Riešenie úlohy

8
64
8
16
X
32
2
8
4

8 . 8 = 64 | 8 . 4 = 32 | 2 . 4 = 8 | 8 . 2 = 16

Rieš úlohy