Súčinové štvorce s neposedmi

Ukážka úlohy

6
 
32
 
4
7
8
28
42
48

Riešenie úlohy

6
42
7
48
 
28
8
32
4
domov
domov

Súčinové štvorce s neposedmi
Súčinové štvorce s neposedmi

Počet úloh: