Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň násobilkový obdĺžnik tak, aby stredové políčko v riadku alebo stĺpci bolo výsledkom súčinu susedných rohových políčok, ktoré sú vedľa stredového políčka.

Použiť môžeš len "neposedné" číslice (neposedov), ktoré sú dopredu dané a nachádzajú sa pod násobilkovým obdĺžnikom.

Ukážka úlohy

7
X
30
 
3
5
6
15
21
42

Riešenie úlohy

7
21
3
42
X
15
6
30
5

7 . 3 = 21 | 3 . 5 = 15 | 6 . 5 = 30 | 7 . 6 = 42

Rieš úlohy