Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň násobilkový obdĺžnik tak, aby stredové políčko v riadku alebo stĺpci bolo výsledkom súčinu susedných rohových políčok, ktoré sú vedľa stredového políčka.

Použiť môžeš len "neposedné" číslice (neposedov), ktoré sú dopredu dané a nachádzajú sa pod násobilkovým obdĺžnikom.

Ukážka úlohy

8
X
40
 
4
5
8
32
32
40

Riešenie úlohy

8
40
5
32
X
40
4
32
8

8 . 5 = 40 | 5 . 8 = 40 | 4 . 8 = 32 | 8 . 4 = 32

Rieš úlohy