Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje, jak rozwiązać ten problem: Wypełnij násobilkový prostokąt tak, że pole ośrodkiem był wynikiem iloczynu polach narożnych, które są obok centrum pola. Użytkownik może korzystać z "niespokojne" cyfry (Neposedy), które są z góry ustalone i są pod násobilkovým obdélnikom. 

Praca Próbka

3
X
24
 
3
8
8
24
24
24

pracy Rozwiązanie

3
24
8
24
X
24
8
24
3

3 . 8 = 24 | 8 . 3 = 24 | 8 . 3 = 24 | 3 . 8 = 24

RES Praca