Sousedé Sousedé

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 11.

4
1
6
4

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 11.

1
6
4
1
6
4
1
6
4
1
6
4
1
6
4
domů
domů

Sousedé
Sousedé

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: