Sousedé Sousedé

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.

0
9
9
0

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.

3
3
6
3
3
0
9
3
0
9
9
0
3
9
0
domů
domů

Sousedé
Sousedé

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: