Sousedé Sousedé

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.

2
5
3
5

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.

2
5
1
2
5
1
2
5
1
0
3
5
0
3
5
0
3
5
6
0
2
6
0
2
6
0
2
domů
domů

Sousedé
Sousedé

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: