Sousedé Sousedé

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 9.

2
5
3
5

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 9.

2
5
2
2
2
3
4
2
5
1
3
5
domů
domů

Sousedé
Sousedé

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: