Соседи

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.

0
2
12
0

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.

0
10
2
0
10
0
2
10
0
2
12
0
0
12
0
домой
домой

Соседи
Соседи

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: