Соседи

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.

1
1
3
0

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.

1
10
1
1
10
8
2
2
8
2
3
0
9
3
0
домой
домой

Соседи
Соседи

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: