Соседи

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.

3
4
4
4

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.

3
4
1
3
1
4
3
1
4
0
4
4
домой
домой

Соседи
Соседи

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: