Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to12.

0
10
5
7

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to12.

0
2
10
0
2
7
3
2
7
3
5
7
0
5
7
Domu
Domu

Sąsiedzi
Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: