Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu: Wypełnij liczb w tabeli (w oknach sąsiadów w bloku), tak że suma trzech kolejnych liczb w wierszu i kolumnie zawsze równa wybranego numeru. 

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to11.

2
2
2
3

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to11.

2
2
7
2
2
7
2
2
7
6
2
3
6
2
3
6
2
3
3
7
1
3
7
1
3
7
1

RES PracaÚlohy s více řešeními