Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to8.

1
3
5
1

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to8.

2
4
2
2
4
1
3
4
1
3
5
1
2
5
1
Domu
Domu

Sąsiedzi
Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: