Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to9.

0
5
1
4

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to9.

0
4
5
0
4
8
1
0
8
1
1
4
4
1
4
Domu
Domu

Sąsiedzi
Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: