Susedia

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 11.

0
10
8
2

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 11.

0
10
1
0
9
0
2
9
2
1
8
2
domov
domov

Susedia
Susedia

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: