Susedia

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 11.

0
2
6
0

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 11.

0
9
2
0
9
5
2
4
5
2
6
0
5
6
0
domov
domov

Susedia
Susedia

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: