Susedia

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.

1
0
0
1

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.

1
0
8
1
7
1
1
7
1
8
0
1
domov
domov

Susedia
Susedia

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: