Susedia

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 8.

0
1
7
0

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 8.

0
7
1
0
7
1
1
6
1
1
7
0
1
7
0
domov
domov

Susedia
Susedia

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: