Susedia

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.

1
0
1
8

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.

1
0
8
1
0
9
0
0
8
0
1
8
domov
domov

Susedia
Susedia

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: