Susedia

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 12.

4
7
5
0

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 12.

4
7
1
4
7
1
4
7
1
7
5
0
7
5
0
7
5
0
1
0
11
1
0
11
1
0
11
domov
domov

Susedia
Susedia

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: