Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň čísla v tabuľke (do okien susedov v paneláku) tak, aby súčet troch susedných čísiel v riadku i v stĺpci bol vždy rovný zvolenému číslu.

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.

4
3
3
6

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.

4
2
3
4
2
2
1
6
2
1
3
6
0
3
6

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami