Susedia

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 11.

0
9
0
5

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 11.

0
9
2
0
9
2
0
9
2
6
0
5
6
0
5
6
0
5
5
2
4
5
2
4
5
2
4
domov
domov

Susedia
Susedia

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: