Sousedé s podmínkou Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.
Součet všech čísel je 9.

0

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.
Součet všech čísel je 9.

1
0
7
1
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: