Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.
Součet všech čísel je 14.

6

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.
Součet všech čísel je 14.

2
4
6
2
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: