Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 11.
Součet všech čísel je 14.

0

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 11.
Součet všech čísel je 14.

3
8
0
3
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: