Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 9.
Součet všech čísel je 12.

3

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 9.
Součet všech čísel je 12.

3
3
3
3
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: