Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 11.
Součet všech čísel je 15.

7

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 11.
Součet všech čísel je 15.

4
0
7
4
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: