Sousedé s podmínkou Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.
Součet všech čísel je 17.

2

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.
Součet všech čísel je 17.

5
2
5
5
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: