Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.
Součet všech čísel je 12.

0

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.
Součet všech čísel je 12.

4
0
4
4
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: