Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do oken sousedů v domě tak, aby se součet tří sousedních čísel v řádku i ve sloupci rovnal určenému číslu.
Zároveň musíš dodržet, že součet všech čísel je předem daný.

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.
Součet všech čísel je 15.

7

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.
Součet všech čísel je 15.

3
2
7
3

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními