Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.
Součet všech čísel je 11.

1

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.
Součet všech čísel je 11.

3
4
1
3
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: