Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 9.
Součet všech čísel je 11.

5

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 9.
Součet všech čísel je 11.

2
5
2
2
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: