Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 10.
Součet všech čísel je 15.

4

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 10.
Součet všech čísel je 15.

5
4
1
5
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: