Susedia s podmienkou

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 12.
Súčet všetkých čísiel je 12.

0

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 12.
Súčet všetkých čísiel je 12.

0
0
12
0
domov
domov

Susedia s podmienkou
Susedia s podmienkou

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: