Susedia s podmienkou

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 11.
Súčet všetkých čísiel je 16.

4

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 11.
Súčet všetkých čísiel je 16.

5
4
2
5
domov
domov

Susedia s podmienkou
Susedia s podmienkou

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: