Susedia s podmienkou

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.
Súčet všetkých čísiel je 10.

1

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.
Súčet všetkých čísiel je 10.

1
7
1
1
domov
domov

Susedia s podmienkou
Susedia s podmienkou

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: