Ako riešiť úlohu:

Doplň čísla v tabuľke (do okien susedov v paneláku) tak, aby súčet troch susedných čísiel v riadku i v stĺpci bol vždy rovný zvolenému číslu. Zároveň musí platiť, že súčet všetkých hodnôt je tiež dopredu daný.

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.
Súčet všetkých čísiel je 12.

2

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 9.
Súčet všetkých čísiel je 12.

3
4
2
3

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami