Susedia s podmienkou

Ukážka úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 10.
Súčet všetkých čísiel je 10.

10

Riešenie úlohy

Súčet troch susedných čísiel je 10.
Súčet všetkých čísiel je 10.

0
0
10
0
domov
domov

Susedia s podmienkou
Susedia s podmienkou

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: