Stan Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to8.
Suma wszystkich liczb jest12.

0

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to8.
Suma wszystkich liczb jest12.

4
4
0
4
Domu
Domu

Stan Sąsiedzi
Stan Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: