Stan Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to9.
Suma wszystkich liczb jest10.

7

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to9.
Suma wszystkich liczb jest10.

1
7
1
1
Domu
Domu

Stan Sąsiedzi
Stan Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: