Stan Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to11.
Suma wszystkich liczb jest11.

10

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to11.
Suma wszystkich liczb jest11.

0
10
1
0
Domu
Domu

Stan Sąsiedzi
Stan Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: