Stan Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to11.
Suma wszystkich liczb jest14.

4

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to11.
Suma wszystkich liczb jest14.

3
4
4
3
Domu
Domu

Stan Sąsiedzi
Stan Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: