Stan Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to8.
Suma wszystkich liczb jest9.

5

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to8.
Suma wszystkich liczb jest9.

1
2
5
1
Domu
Domu

Stan Sąsiedzi
Stan Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: