Stan Sąsiedzi

Praca Próbka

Sumę trzech kolejnych liczb jest to8.
Suma wszystkich liczb jest8.

2

pracy Rozwiązanie

Sumę trzech kolejnych liczb jest to8.
Suma wszystkich liczb jest8.

0
6
2
0
Domu
Domu

Stan Sąsiedzi
Stan Sąsiedzi

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: