Соседи с условием

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.
Součet všech čísel je 10.

6

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.
Součet všech čísel je 10.

2
0
6
2
домой
домой

Соседи с условием
Соседи с условием

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: