Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla v tabulce (do oken sousedů v paneláku) tak, aby součet tří sousedních čísel v řádku i ve sloupci byl vždy rovný zvolenému číslu. Zároveň musí platit, že součet všech hodnot je také předem daný.

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 11.
Součet všech čísel je 12.

8

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 11.
Součet všech čísel je 12.

1
2
8
1

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními