Соседи с условием

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 10.
Součet všech čísel je 14.

5

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 10.
Součet všech čísel je 14.

4
1
5
4
домой
домой

Соседи с условием
Соседи с условием

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: