Соседи с условием

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 10.
Součet všech čísel je 12.

5

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 10.
Součet všech čísel je 12.

2
5
3
2
домой
домой

Соседи с условием
Соседи с условием

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: