Соседи с условием

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.
Součet všech čísel je 14.

0

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 12.
Součet všech čísel je 14.

2
0
10
2
домой
домой

Соседи с условием
Соседи с условием

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: