Rozděl na tři čísla 1

Ukázka úlohy

Rozděl na tři čísla, z nichž dvě následují po sobě.

 
 
18
 
 
 
 
 
7
 

Řešení úlohy

Rozděl na tři čísla, z nichž dvě následují po sobě.

 
 
18
 
 
 
 
6
 
7
 
5
domů
domů

Rozděl na tři čísla 1
Rozděl na tři čísla 1

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: