Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Rozděl horní číslo na tři čísla tak, aby dvě z nich šla po sobě.

Ukázka úlohy

Rozděl na tři čísla, z nichž dvě následují po sobě.

 
 
11
 
 
 
 
 
6
 

Řešení úlohy

Rozděl na tři čísla, z nichž dvě následují po sobě.

 
 
11
 
 
 
 
2
 
6
 
3

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními