Rozdeľ na tri čísla 1

Ukážka úlohy

Rozdeľ na tri čísla, z ktorých dve nasledujú po sebe.

 
 
12
 
 
 
 
 
1
 

Riešenie úlohy

Rozdeľ na tri čísla, z ktorých dve nasledujú po sebe.

 
 
12
 
 
 
 
9
 
1
 
2
domov
domov

Rozdeľ na tri čísla 1
Rozdeľ na tri čísla 1

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: