Rozděl na tři čísla 1

Ukázka úlohy

Rozdel na tři čísla, z nichž dvě následují po sobě.

 
 
12
 
 
 
 
 
4
 

Řešení úlohy

Rozdel na tři čísla, z nichž dvě následují po sobě.

 
 
12
 
 
 
 
3
 
4
 
5
домой
домой

Rozděl na tři čísla 1
Rozděl na tři čísla 1

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: