Podzielić na trzy numery 1

Praca Próbka

podzielone na trzy figury, z których dwa są rzędu.

 
 
10
 
 
 
 
 
1
 

pracy Rozwiązanie

podzielone na trzy figury, z których dwa są rzędu.

 
 
10
 
 
 
 
7
 
1
 
2
Domu
Domu

Podzielić na trzy numery 1
Podzielić na trzy numery 1

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: