Podzielić na trzy numery 1

Praca Próbka

podzielone na trzy figury, z których dwa są rzędu.

 
 
17
 
 
 
 
 
12
 

pracy Rozwiązanie

podzielone na trzy figury, z których dwa są rzędu.

 
 
17
 
 
 
 
2
 
12
 
3
Domu
Domu

Podzielić na trzy numery 1
Podzielić na trzy numery 1

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: