Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vynásob dva zlomky.

Ukázka úlohy

3
8
. 1
1
3
=
.
=
=
=

Řešení úlohy

3
8
. 1
1
3
=
1
2

Řeš úlohy