Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vynásob dva zlomky.

Ukázka úlohy

1
3
4
. 2
6
7
=
.
=
=
=

Řešení úlohy

1
3
4
. 2
6
7
= 5

Řeš úlohy