Ako riešiť úlohu:

Vynásob dva zlomky.

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

Rieš úlohy