Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vynásob dva zlomky.

Ukážka úlohy

3
1
2
. 1
1
4
=
.
=
=
=

Riešenie úlohy

3
1
2
. 1
1
4
= 4
3
8

Rieš úlohy