Instructions:

Vynásob dva zlomky.

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

Řeš úlohy