Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Vynásob dva zlomky.

Praca Próbka

2
1
2
.
7
8
=
.
=
=
=

pracy Rozwiązanie

2
1
2
.
7
8
= 2
3
16

RES Praca