Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Ukázka úlohy

0
6
+
=
6

Řešení úlohy

0
3
0
3
3
6
3
+
3
=
6
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou
Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: