Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Ukázka úlohy

4
18
+
=
10

Řešení úlohy

6
4
4
10
8
18
4
+
6
=
10
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou
Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: