Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Ukázka úlohy

6
10
+
=
10

Řešení úlohy

0
2
6
2
8
10
8
+
2
=
10
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou
Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: