Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Ukázka úlohy

6
18
+
=
18

Řešení úlohy

0
6
6
6
12
18
12
+
6
=
18
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou
Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: