Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných kroužků v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby se součet čísel vedle sebe rovnal číslu pod nimi. Zároveň musí platit, že součet čísel v zelených polích je předem daný. Je napsaný pod úkolem.

Ukázka úlohy

1
13
+
=
7

Řešení úlohy

1
5
2
6
7
13
2
+
5
=
7

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními