Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Ukázka úlohy

3
5
+
=
11

Řešení úlohy

3
5
3
8
8
16
8
+
3
=
11
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou
Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: