Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Ukázka úlohy

0
3
+
=
4

Řešení úlohy

0
3
1
3
4
7
1
+
3
=
4
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou
Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: