Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Ukázka úlohy

0
1
+
=
7

Řešení úlohy

0
1
6
1
7
8
1
+
6
=
7
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou
Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: