Ako riešiť úlohu:

Doplň chýbajúce čísla! Súčet dvoch susedných čísiel v riadku je rovný číslu pod týmito číslami. Pozor na čísla v zelených políčkach. Pod trojuholníkom máš zadaný ich súčet.

Ukážka úlohy

1
6
+
=
7

Riešenie úlohy

1
3
3
4
6
10
4
+
3
=
7

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami