Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla do prázdných polí v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby součet dvou sousedních čísel v řádku byl rovný číslu pod těmito čísly. Zároveň musí platit, že součet čísel ve vyznačených barevných zelených polích je předem daný.

Ukázka úlohy

6
18
+
=
9

Řešení úlohy

6
3
6
9
9
18
3
+
6
=
9

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními