Треугольники с условием

Ukázka úlohy

1
2
+
=
6

Řešení úlohy

1
1
5
2
6
8
5
+
1
=
6
домой
домой

Треугольники с условием
Треугольники с условием

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: