Треугольники с условием

Ukázka úlohy

3
2
+
=
3

Řešení úlohy

3
0
2
3
2
5
3
+
0
=
3
домой
домой

Треугольники с условием
Треугольники с условием

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: