Треугольники с условием

Ukázka úlohy

6
4
+
=
6

Řešení úlohy

6
0
4
6
4
10
6
+
0
=
6
домой
домой

Треугольники с условием
Треугольники с условием

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: