Треугольники с условием

Ukázka úlohy

3
13
+
=
5

Řešení úlohy

3
5
0
8
5
13
0
+
5
=
5
домой
домой

Треугольники с условием
Треугольники с условием

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: