Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla do prázdných polí v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby součet dvou sousedních čísel v řádku byl rovný číslu pod těmito čísly. Zároveň musí platit, že součet čísel ve vyznačených barevných zelených polích je předem daný.

Ukázka úlohy

1
11
+
=
5

Řešení úlohy

6
2
1
8
3
11
3
+
2
=
5

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními