Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla do prázdných polí v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby součet dvou sousedních čísel v řádku byl rovný číslu pod těmito čísly. Zároveň musí platit, že součet čísel ve vyznačených barevných zelených polích je předem daný.

Ukázka úlohy

2
14
+
=
6

Řešení úlohy

0
6
2
6
8
14
6
+
0
=
6

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními