Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje, jak rozwiązać ten problem: Wypełnij numerów do pustych pudełek w trójkącie (winogron), tak że suma dwóch kolejnych liczb w rzędzie zmierzał prosto pod tymi numerami. Należy również zwrócić sumę wskazaną w zielonych pól kolorystycznych jest z góry ustalona. 

Praca Próbka

0
11
+
=
10

pracy Rozwiązanie

0
5
6
5
11
16
5
+
5
=
10

RES PracaÚlohy s více řešeními