Instructions:

Instrukcje, jak rozwiązać ten problem: Wypełnij numerów do pustych pudełek w trójkącie (winogron), tak że suma dwóch kolejnych liczb w rzędzie zmierzał prosto pod tymi numerami. Należy również zwrócić sumę wskazaną w zielonych pól kolorystycznych jest z góry ustalona. 

Praca Próbka

0
3
+
=
5

pracy Rozwiązanie

0
3
2
3
5
8
2
+
3
=
5

RES PracaÚlohy s více řešeními