Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 38 787 782 riešených úloh

  • 30 746 691 správnych riešení

  • 911 288 strávených hodín

  • 12 882 registrovaných tried

  • 26 013 registrovaných učiteľov

  • 266 968 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in