Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 28 781 432 riešených úloh

  • 22 786 066 správnych riešení

  • 689 579 strávených hodín

  • 9 836 registrovaných tried

  • 17 117 registrovaných učiteľov

  • 179 978 registrovaných žiakov