Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 46 503 080 riešených úloh

  • 36 737 525 správnych riešení

  • 1 064 020 strávených hodín

  • 14 800 registrovaných tried

  • 39 000 registrovaných učiteľov

  • 321 291 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in