Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 39 177 844 riešených úloh

  • 31 046 332 správnych riešení

  • 919 498 strávených hodín

  • 12 951 registrovaných tried

  • 26 920 registrovaných učiteľov

  • 269 769 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in