Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 37 481 847 riešených úloh

  • 29 721 893 správnych riešení

  • 884 078 strávených hodín

  • 12 613 registrovaných tried

  • 24 093 registrovaných učiteľov

  • 255 930 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in