Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 37 481 773 riešených úloh

  • 29 721 827 správnych riešení

  • 883 689 strávených hodín

  • 12 609 registrovaných tried

  • 24 060 registrovaných učiteľov

  • 255 702 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in