Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 29 372 847 riešených úloh

  • 23 245 550 správnych riešení

  • 703 198 strávených hodín

  • 9 996 registrovaných tried

  • 17 406 registrovaných učiteľov

  • 183 758 registrovaných žiakov