Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 30 831 405 riešených úloh

  • 24 409 216 správnych riešení

  • 736 275 strávených hodín

  • 10 609 registrovaných tried

  • 18 781 registrovaných učiteľov

  • 198 790 registrovaných žiakov