Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 35 488 304 riešených úloh

  • 28 119 265 správnych riešení

  • 840 451 strávených hodín

  • 12 071 registrovaných tried

  • 22 152 registrovaných učiteľov

  • 240 146 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in