Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 41 488 029 riešených úloh

  • 32 847 834 správnych riešení

  • 971 563 strávených hodín

  • 13 739 registrovaných tried

  • 31 528 registrovaných učiteľov

  • 286 695 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in