Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 28 463 530 riešených úloh

  • 22 539 566 správnych riešení

  • 682 341 strávených hodín

  • 9 817 registrovaných tried

  • 17 036 registrovaných učiteľov

  • 178 859 registrovaných žiakov