Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 29 386 838 riešených úloh

  • 23 256 477 správnych riešení

  • 703 674 strávených hodín

  • 9 996 registrovaných tried

  • 17 416 registrovaných učiteľov

  • 183 995 registrovaných žiakov