Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 28 703 940 riešených úloh

  • 22 725 120 správnych riešení

  • 687 961 strávených hodín

  • 9 834 registrovaných tried

  • 17 101 registrovaných učiteľov

  • 179 730 registrovaných žiakov