Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 40 282 158 riešených úloh

  • 31 909 829 správnych riešení

  • 945 017 strávených hodín

  • 13 323 registrovaných tried

  • 29 269 registrovaných učiteľov

  • 277 852 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in