Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 28 463 549 riešených úloh

  • 22 539 580 správnych riešení

  • 682 592 strávených hodín

  • 9 820 registrovaných tried

  • 17 041 registrovaných učiteľov

  • 178 897 registrovaných žiakov