Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 29 409 265 riešených úloh

  • 23 274 114 správnych riešení

  • 704 332 strávených hodín

  • 10 004 registrovaných tried

  • 17 429 registrovaných učiteľov

  • 184 168 registrovaných žiakov