Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 42 792 440 riešených úloh

  • 33 868 193 správnych riešení

  • 1 000 097 strávených hodín

  • 14 061 registrovaných tried

  • 33 093 registrovaných učiteľov

  • 295 906 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in