Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 33 925 647 riešených úloh

  • 26 872 436 správnych riešení

  • 805 616 strávených hodín

  • 11 505 registrovaných tried

  • 20 617 registrovaných učiteľov

  • 226 019 registrovaných žiakov