Učitelia a rodičia

Zaži radosť s matematikou
Trénovanie a precvičovanie matematických úloh pre deti na základných školách

1.ROČNÍK 6–7 ROKOV 2. ročník 7–8 rokov 3. ročník 8–9 rokov 4. ročník 9–10 rokov 5. ročník 10–11 rokov 6. ročník 11–12 rokov 7. ročník 12–13 rokov 8. ročník 13–14 rokov 9. ročník 14–15 rokov

Posledný získaný odznak

0

Moje odznaky

1.ROČNÍK

ÚLOHY

VŠETKY ÚLOHY

Tlač úloh

KROKOVANIE

SČÍTANIE

ODČÍTANIE

POČÍTANIE

PYRAMÍDY

3 ÚROVNE

ODČÍTACIE

PYRAMÍDY 3 ÚROVNE

PYRAMÍDY

4 ÚROVNE

ODČÍTACIE

PYRAMÍDY 4 ÚROVNE

TROJUHOLNÍKY

3 ÚROVNE

TROJUHOLNÍKY

4 ÚROVNE

TROJUHOLNÍKY

S NEPOSEDMI

TROJUHOLNÍKY

S PODMIENKOU

HADY +

HADY

S PODMIENKOU

SUSEDIA

VÝSTAVISKO 1

VÝSTAVISKO 2

AUTOBUSY

PAVUČINY

KOĽKO

JE HODÍN?

SLOVNÉ ÚLOHY

PARKETY

HRY

HRA

LEN PRE MŇA

HRA

PROTI MATEJOVI

HRA

PROTI KAMARÁTOVI

HRA REBRÍKY

HRA REBRÍKY

PROTI MATEJOVI

HRA REBRÍKY

PROTI KAMARÁTOVI

HRA BLUDISKO

HRA BLUDISKO

PROTI MATEJOVI

HRA BLUDISKO

PROTI KAMARÁTOVI

HRA PRETEKY

HRA PRETEKY

PROTI MATEJOVI

HRA PRETEKY

PROTI KAMARÁTOVI

HRA HEXAGON

PROTI KAMARÁTOVI

HRA MAPA

2. ročník

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Krokovanie

Sčítanie

Odčítanie

Počítanie

Malá násobilka

Pyramídy

3 úrovne

Odčítacie

pyramídy 3 úrovne

Pyramídy

4 úrovne

Odčítacie

pyramídy 4 úrovne

Trojuholníky

3 úrovne

Trojuholníky

4 úrovne

Trojuholníky

s neposedmi 3 úrovne

Trojuholníky

s neposedmi 4 úrovne

Trojuholníky

s podmienkou 3 úrovne

Rozdeľ

na tri čísla 1

Rozdeľ

na tri čísla 2

Hady +

Hady *

Hady

s podmienkou

Psovodi

Susedia

Susedia

s podmienkou

Výstavisko

1 4x3

Výstavisko

2 4x3

Autobusy 1

Autobusy 2

Pavučiny

Dedo Lesoň

väčšia sila

Dedo Lesoň

pomoc slabšiemu

Dedo Lesoň

kto odíde

Dedo Lesoň

maska

Biland

zmeň A-groše

Biland

spočítaj A-groše

Násobilkové

obdĺžniky

Násobilkové

obdĺžniky s neposedmi

Dlaždičky 1

Dlaždičky 2

Cyklotrasa

Slovné úlohy

Parkety

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Matejovi

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Matejovi

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Matejovi

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Matejovi

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

3. ročník

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Písomné sčítanie

Písomné odčítanie

s pomôckou

Písomné odčítanie

Počítanie

Ciferníková

aritmetika

Trpasličia

aritmetika

Pyramídy

4 úrovne

Odčítacie

pyramídy 4 úrovne

Pyramídy

5 úrovní

Odčítacie

pyramídy 5 úrovne

Trojuholníky

4 úrovne

Trojuholníky

5 úrovní

Trojuholníky

s neposedmi 3 úrovne

Trojuholníky

s neposedmi 4 úrovne

Trojuholníky

s podmienkou 3 úrovne

Trojuholníky

s podmienkou 4 úrovne

Trojuholníky

s podmienkou 4 úrovne

Hady +

Hady *

Hady

s podmienkou

Susedia

Výstavisko

1 4x4

Výstavisko

2 4x4

Autobusy 1

Autobusy 2

Pavučiny

Dedo Lesoň

väčšia sila

Dedo Lesoň

pomoc slabšiemu

Dedo Lesoň

kto odíde

Dedo Lesoň

maska

Biland

zmeň A-groše

Biland

spočítaj A-groše

Násobilkové

obdĺžniky

Násobilkové

obdĺžniky s neposedmi

Indické násobenie

Písomné

násobenie

Stavby

Delenie

bez zvyšku

Delenie

so zvyškom

Dlaždičky 1

Dlaždičky 2

Matematické

operácie

Cyklotrasa

Slovné úlohy

Parkety

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Matejovi

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Matejovi

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Matejovi

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Matejovi

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

4. ročník

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Písomné sčítanie

Písomné odčítanie

Počítanie

Ciferníková

aritmetika

Trpasličia

aritmetika

Pyramídy

4 úrovne

Odčítacie

pyramídy 4 úrovne

Pyramídy

5 úrovní

Odčítacie

pyramídy 5 úrovne

Trojuholníky

4 úrovne

Trojuholníky

5 úrovní

Trojuholníky

s neposedmi 4 úrovne

Trojuholníky

s neposedmi 5 úrovní

Trojuholníky

s podmienkou 3 úrovne

Trojuholníky

s podmienkou 4a

Trojuholníky

s podmienkou 4b

Výstavisko

1 5x4

Výstavisko

2 5x4

Autobusy 1

Pavučiny

Šípkový graf

Dedo Lesoň

väčšia sila

Dedo Lesoň

pomoc slabšiemu

Dedo Lesoň

kto odíde

Dedo Lesoň

maska

Násobilkové

obdĺžniky

Násobilkové

obdĺžniky s neposedmi

Indické násobenie

Písomné

násobenie

Písomné delenie

Kartičky

Matematické

operácie

ABCD

Obsah

Prevod

rímskych čísel 1

Prevod

rímskych čísel 2

Slovné úlohy

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Matejovi

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Matejovi

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Matejovi

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Matejovi

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

5. ročník

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Pyramídy

4 úrovne

Odčítacie

pyramídy 4 úrovne

Pyramídy

5 úrovní

Odčítacie

pyramídy 4 úrovne

Trojuholníky

4 úrovne

Trojuholníky

5 úrovní

Trojuholníky

s neposedmi 4 úrovne

Trojuholníky

s neposedmi 5 úrovní

Trojuholníky

s podmienkou 4a

Trojuholníky

s podmienkou 4b

Autobusy 1

Pavučiny

Násobilkové

obdĺžniky

Násobilkové

obdĺžniky s neposedmi

Indické násobenie

Písomné

násobenie

Záhadné sčítanie

Kartičky

Matematické

operácie

ABCD

Kocky

Slovné úlohy

Veselé(ho)

rozprávky

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Matejovi

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Matejovi

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Matejovi

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Matejovi

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

6. ročník

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Pyramídy

3 úrovne

Odčítacie

pyramídy 3 úrovne

Pyramídy

4 úrovne

Odčítacie

pyramídy 4 úrovne

Trojuholníky

3 úrovne

Trojuholníky

4 úrovne

Trojuholníky

s neposedmi 3 úrovne

Trojuholníky

s podmienkou 3 úrovne

Autobusy

Násobilkové

obdĺžniky

Násobilkové

obdĺžniky s neposedmi

Hviezdičkogram

Hracia kocka

Tabuľka 100

Váhy

Rovnice

Záhadné sčítanie

Záhadné rovnice

Magický štvorec

Slovné úlohy

Veselé(ho)

rozprávky

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Matejovi

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Matejovi

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Matejovi

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Matejovi

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

7. ročník

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Ciferný súčet

Rozklad

na prvočinitele

Nájdi delitele

Najväčší spoločný

deliteľ

Najmenší spoločný

násobok

Percentá

zľavy

Kombinatorika

slovné úlohy

Zjednodušenie

zlomkov

Sčítanie zlomkov

Odčítanie zlomkov

Násobenie

zlomkov

Delenie zlomkov

Tabuľka 100

Záhadné sčítanie

Záhadné rovnice

Magický štvorec

Slovné úlohy

Veselé(ho)

rozprávky

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Matejovi

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Matejovi

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Matejovi

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Matejovi

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

8. ročník

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Rovnice

o dvoch neznámych

Kvadratické

rovnice

Ciferný súčet

Záhadné sčítanie

Záhadné rovnice

Magický štvorec

Slovné úlohy

Veselé(ho)

rozprávky

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Matejovi

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Matejovi

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Matejovi

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Matejovi

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa

9. ročník

ÚLOHY

Všetky úlohy

Tlač úloh

Dvojková sústava

Prevod sústav

Veselé(ho)

rozprávky

HRY

Hra

len pre mňa

Hra

proti Matejovi

Hra

proti kamarátovi

Hra Rebríky

Hra Rebríky

proti Matejovi

Hra Rebríky

proti kamarátovi

Hra Bludisko

Hra Bludisko

proti Matejovi

Hra Bludisko

proti kamarátovi

Hra Preteky

Hra Preteky

proti Matejovi

Hra Preteky

proti kamarátovi

Hra Hexagon

proti kamarátovi

Hra Mapa