Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 37 984 279 riešených úloh

  • 30 118 439 správnych riešení

  • 894 460 strávených hodín

  • 12 740 registrovaných tried

  • 24 837 registrovaných učiteľov

  • 260 768 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in