Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy
Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou v hre Rebríky je úspešne dôjsť do cieľa ako prvý ešte pred Matejom. Cestou budeš musieť plniť rôzne matematické úlohy. V hre sa postupne striedate s Matejom. Matej začíná ako prvý.

  1. Matej hodí kockou a posunie sa o toľko políčok, koľko mu padlo na kocke.
    1. Ak skončí na modrom políčku, rieši matematickú úlohu. Keď ju vyrieši, zostáva na mieste, ak nie, vracia sa späť na políčko, z ktorého vyrazil.
    2. Ak skončí na zelenom políčku, automaticky se posunie dopredu po rebríku alebo šmykľavke. Aby sa nemusel vrátiť späť, musí vyriešiť matematickú úlohu.
    3. Ak skončí na červenom políčku, bude sa musieť o pár políčok vrátiť späť opäť po rebríku alebo šmýkľavke. V tomto prípade nemusí riešiť žiadnu úlohu.
  2. Potom hodíš kockou ty a hra pokračuje rovnako ako u Mateja.
  3. Takto sa striedate, až kým jeden z vás nepríjde do cieľa. Potom hra končí a víťazom je ten, kto ako prvý dorazí do cieľa.

Prajem veľa šťastia a nech vyhraje ten lepší z vás.

Hra Rebríky proti Matejovi