Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyřeš kvadratickou rovnici a zjisti, čemu se rovnají neznámé x1 a x2.

Ukázka úlohy

  
7.x2 - 126.x + 560=0/
=0
(x ).(x )=0
x1=
x2=

Řešení úlohy

7.x2 - 126.x + 560=0
x1=8
x2=10

Řeš úlohy