Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyřeš kvadratickou rovnici a zjisti, čemu se rovnají neznámé x1 a x2.

Ukázka úlohy

  
-6.x2 + 36.x - 48=0/
=0
(x ).(x )=0
x1=
x2=

Řešení úlohy

-6.x2 + 36.x - 48=0
x1=2
x2=4

Řeš úlohy