Як вирішити задачу:

Розв’яжіть квадратне рівняння і з’ясуйте, чому дорівнює невідоме x1 a x2.

Попередній перегляд завдання

Рішення завдання

Вирішуй завдання