Instructions:

Vyřeš kvadratickou rovnici a zjisti, čemu se rovnají neznámé x1 a x2.

Praca Próbka

pracy Rozwiązanie

RES Praca